ADOPCE / ADOPTION

ADOPCI GREYHOUNDŮ Z VELKÉ BRITÁNIE V ZÁSADĚ NIJAK NEPODPORUJI!

VEŘEJNĚJNĚ PŘIZNÁVÁM A NIJAK SE NETAJÍM TÍM, ŽE JSEM PROTI.

PODPOŘTE RADĚJI ADOPCI ČESKÝCH PSŮ, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ!

 

Adopce chrtů z profesionálních drah Velké Británie – v poslední době hodně diskutované téma, je pouze podpora pro irské chovatele, kteří za přispění různých dotací státu a EU, dále chrty množí a množí, selektují, zabíjejí štěňata, mladé psy, zraněné a nepotřebné.

Každý adoptovaný greyhound pouze uvolní místo dalšímu. Pro tyto útulky odvádějí daň ze zisku již dostihové stadiony a myslím si, že Velká Británie je dost civilizovaná země na to, aby tedy vláda a sponzoři  útulek pro nepotřebné psy zajistili všem! Když dokážou podporovat chov, ať také dostatečně podporují důstojné stáří a odchod těchto psů.

Po celé Evropě, u nás v ČR také, je spousta chovatelů greyhoundů, kteří chov financují pouze ze svých platů, o úlevách na daních a podporách od státu by se jim mohlo jenom zdát. Všichni máme doma staré, vysloužilé, nebo z jiných důvodů neběhavé greyhoundy, o které se staráme, dokud to jde. Útulek se nám příčí, nehledě, že psa, který má majitele, nemáme šanci do něj dostat. Neznám ale nikoho, kdo by tuto možnost bral. Mnoho chovatelů svoje staré nebo zraněné greyhoundy nákladně léčí, jen aby jim prodloužili život.

Irský chovatel (respektive jeho zaměstnanec) takto dokáže pečovat pouze o psa, který slušně vydělával peníze jako dostihová hvězda, případně jako hvězda, která byla přesunuta do chovu. ANO, CELÝ SVĚT ČEKÁ NA DALŠÍHO ŠAMPIONA, KTERÝ VZEJDE Z JEJICH PRODUKCE. JÁ JAKO CHOVATEL TAKÉ. ZA PRODUKCÍ STOJÍ POPTÁVKA, TO JE JASNÉ. ALE VELMI BY POMOHLO, KDYBY SE PRODUKCE SNÍŽILA ASPOŇ O POLOVINU.

Všechny evropské instituce tomu nečinně přihlížejí a všichni lidé, kteří s dobrou vůlí adoptovali chrta, nevědomky rozšířili řady těch, kteří tento způsob nekontrolovatelného chovu podporují!

A ještě jednu věc si neodpustím: V omylu žijí všichni, kdo si myslí, že pes, který se dostal do adopce, byl nákladně léčen! Kdyby do nemocného psa chtěl někdo investovat za drahou léčbu, neskončí v útulku a následně v adopci. Pes, který v Irsku něco znamená, zůstane tam, nebo se nabídne k prodeji.

CO MOŽNÁ O ADOPČNÍM PROGRAMU NEVÍTE:

Každá organizace nebo sdružení dostane za odvoz každého psa (tedy každého kusu) celkem slušně zaplaceno.

Každý, kdo se zapojí do adopčního programu, tedy psa si chce tímto prostřednictvím vzít domů, zaplatí dovozci (tedy takovému sdružení) nikoliv symbolický poplatek za provozní výlohy, ale opravdu nemalé peníze! Na místě vás ještě přesvědčí, že potřebujete obojek, vodítko, náhubek a kabát, vy sice odjedete domů se psem, ale na místě s přehledem necháte klidně 9 tisíc Kč!

Máte pocit, že jste udělali dobrou věc, ale tímto podporujete zaběhnutý systém produkce a selekce ve Velké Británii a pravděpodobně byznys organizace, která dovoz zařizuje.

Souběžně s příchodem transportů chrtů do ČR se významně snížila poptávka po greyhoundech narozených v republice, nikdo mě nepřesvědčí, že to není tím, i když faktorů je samozřejmě více.

Není totiž normální, aby se greyhound propadl na ještě horší pozici, než je počet odchovů málopočetných plemen. Za poslední roky máme v ČR průměrně 2 vrhy ročně, tzn., že některý rok se nenarodí žádný vrh.

Žádná jiná plemena chrtů takto významný propad nezaznamenala, tržní cena ostatních chrtů je i při vyšší produkci nezanedbatelně vyšší.

Do ČR přijede ročně několik transportů, což množstvím přivezených greyhoundů převýší i nejproduktivnější rok v historii chovu greyhoundů v ČR, a sice rok 1990, kdy se u nás narodilo 159 štěňat!

 

PODPOŘTE ADOPCI ČESKÝCH PSŮ

Řada lidí už také zjistila, jaký je greyhound fajn pes a chce pouze dalšího greyhounda. Buďte v kontaktu s chovateli. Občas nějaký pes nový gauč hledá.

Kdo chce skutečně udělat dobrou věc, měl by se postarat o české vysloužilce, v útulcích je psů dost. Naši psi se pomoci z Velké Británie nikdy nedočkají, to si buďte jistí!